Den matek

Den matek

Den matek, někdy také označován jako Svátek matek je jedním z nejvýznamnějších a celosvětově nejrozšířenějších svátků vůbec. V České republice je stanoven na druhou květnovou neděli, a tudíž nemá pevné datum oslav. Ve stejnou dobu jako u nás se tento svátek slaví třeba v Německu nebo Spojených státech amerických, odkud jsme určení termínu koneckonců převzali. V některých částech světa je však Den matek slaven ve zcela odlišnou dobu, což je většinou dáno historickými okolnostmi. Například u našich severních sousedů v Polsku slaví tento den vždy 26. května (tedy pevné datum). Arabové mají zase ve zvyku slavit 21. března. Ve Spojeném království a Irsku zase stanovili termín na čtvrtou postní neděli. V Rusku pak připadá na poslední listopadovou neděli.

Podstata Dne matek a zvyky

Účelem dne matek je vzdát holt naším maminkám a poděkovat jim za to, že nás přivedly na svět, postaraly se o nás a vychovaly nás. Zároveň se jedná také o oslavu mateřství jako takového. U nás v ČR je zvykem obdarovat svou maminku nějakou drobností. Děti dávají zpravidla ručně vyráběná přání a dárečky a případně i recitují básničku. Dospělí pak věnují obligátní kytici a bonboniéru.

Historie vzniku Dne matek

Kořeny tohoto svátku sahají až do dávné historie, a to až do starověkého Řecka, kde se slavil svátek plodnosti a matek věnovaný bohyni Kybelé, jež je považována za matku bohů. Obdobné oslavy probíhali též v starověkém Římě a nesli název Matronalia, přičemž byly zasvěceny bohyni Juno, která byla vládkyní bohů a bohyní mateřství.

Den matek jak ho známe dnes, pochází z USA a vznikal tak trochu živelně na přelomu 19. a 20. století. Hlavními osobami, jež se zasloužily o jeho vznik, jsou Julia Ward Howe a Ann Maria Reeves Jarvis, které byly sociálními a protiválečnými aktivistkami. Oficiálně byl Svátek matek zcela poprvé slaven 10. května 1908 v městečku Grafton v Západní Virginii právě na památku jmenované Ann Maria Reeves Jarvis. Postupně nabíral svátek na významu a oblibě. V některých státech se stal oficiálním již v roce 1912. O dva roky později, tedy 1914 ho za národní svátek Spojených států amerických prohlásil tehdejší prezident Woodrow Wilson.

Vznik Svátku matek v někdejším Československu

O vznik Svátku matek se v meziválečném období v Československu postarala zakladatelka Českého červeného kříže a nejstarší dcera prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Alice Masaryková. Poprvé byl slaven roku 1923 a do války i krátce po ni byl mezi veřejností ve velké oblibě. Byl však trnem v oku komunistům a ti ho během let zcela zatlačili do pozadí a ideologicky ho nahradili pro ně vhodnějším Mezinárodním dnem žen (MDŽ), jež se slaví 8. března. K jeho oslavám jsme se mohli znovu vrátit až po sametové revoluci v roce 1989, avšak dodnes stále není v našem právním systému nijak zakotven a je neoficiálním svátkem. Oficiálním byl naposledy v roce 1947, kdy z legislativy zmizel.

Tabulka termínů Dne matek v ČR od roku 2015 do roku 2030

Rok Datum
2015 10. května
2016 8. května
2017 14. května
2018 13. května
2019 12. května
2020 10. května
2021 9. května
2022 8. května
2023 14. května
2024 12. května
2025 11. května
2026 10. května
2027 9. května
2028 14. května
2029 13. května
2030 12. května

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *